Kontakt

   
Adresa

Občianske združenie ma pomoc sirotám a vdovám
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Matice slovenskej 10
Prievidza
971 01

   
   
   
  JUDr. Pavol Rafaj
Telefón
+421 918 777 009
   
e-mail
prafaj@hbp.sk
   
   


  
 


  
 


  
 


  
 
   

 

Finančné prostriedky na konto občianskeho združenia Na pomoc sirotám a vdovám je možné zasielať na číslo účtu
9043780001/5600, Prima banka Slovensko.