Ako pomáhame


ROK 2016
Príspevok pre osirelé detí pred začiatkom školského roka 2016/2017 na nákup školských pomôcok 800 €.

ROK 2015
Osirelým deťom prispelo občianske združenie pred začiatkom školského roka 2015/2016 na nákup školských pomôcok sumou 900 €.

ROK 2014
Prostredníctvom „Občianskeho združenia Na pomoc sirotám a vdovám“ boli individuálne riešené požiadavky rodín, ktoré prišli o svojho živiteľa pri plnení pracovných úloh. Občianske združenie poskytlo príspevok 1500 € na školské pomôcky pre školopovinné detí a 1000 € na zdravotnú starostlivosť

ROK 2013
Osirelým deťom prispelo občianske združenie pred začiatkom školského roka 2013/2014 na nákup školských pomôcok sumou 1800 €.

ROK 2012
Občianske združenie Na pomoc sirotám a vdovám rozdelilo v roku 2012 20 662 eur ako sociálnu výpomoc rodinám, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii. Cítilo morálnu povinnosť pomôcť pozostalým, ktorých živitelia tragicky prišli o život pri stavbe diaľničného mosta v Kurimanoch.
Rovnako ako po iné roky, nezabudlo na pomoc sirotám po baníkoch, ktorých život vyhasol pri plnení pracovných povinností. Pre 28 sirôt poskytlo v predvianočnom období darčekové poukážky v hodnote 100 eur na dieťa v celkovej hodnote 2800 eur. Prispelo aj na zakúpenie školských potrieb pre 21 žiakov a študentov v sume 2 100. Osirelému dieťaťu prispelo na detskú rekreáciu čiastkou 212 eur.

ROK 2011
Vďaka šľachetnosti a veľkorysosti viacerých zamestnancov a ostatných darcov, ktorí poukázali na účet občianskeho združenia 2% zo zaplatenej dane, sa v roku 2011 vyzbieralo na konto združenia 19 732,61 eur.
Prioritou združenia je prispievať deťom na výchovu a vzdelávanie. Preto pred začiatkom školského roka pravidelne prispieva deťom na úhradu školských pomôcok. V roku 2011 vyplatilo osemnástim školopovinným deťom – žiakom základných a stredných škôl - príspevok 100 eur na osobu, celkovo 1 800 eur. V rámci sociálnej výpomoci pomohlo vdove v ťažkej finančnej situácii so zabezpečením paliva na vykurovanie rodinného domu v zimnom období. Vo sviatočnom, predvianočnom čase, potešilo tridsať nezaopatrených detí darčekovou poukážkou v hodnote 100 eur na darček podľa vlastného výberu. Najväčší objem finančných prostriedkov – 14 500 eur - vyčlenilo občianske združenie na nákup ozdravných pobytov pre pozostalé rodiny. Rodiny mali možnosť v priebehu roka využiť poukaz v hodnote 500 eur na ozdravný pobyt v rekreačnom zariadení Repiská. Sami si vyberali termín a služby vyhovujúce ich predstave o spokojnej a pohodovej dovolenke.

ROK 2010
V roku 2010 venovali zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza a ďalší darcovia poukázaním 2% dane z príjmu za rok 2009 na účet občianskeho združenia 20 333 eur.
Príspevok na úhradu školských pomôcok využilo 17 školákov a študentov v celkovej výške 1 700 eur. S podporou občianskeho združenia sa dve deti zúčastnili letnej detskej rekreácie. Osirelému študentovi bol poskytnutý príspevok na rozšírenie jazykových znalostí na kurze angličtiny. V predvianočnej atmosfére obdarovalo škôlkarov z materskej školy v Handlovej novým netbookom. Škôlku navštevovalo aj osirelé dievčatko, ktoré stratilo otca pri banskom nešťastí v Handlovej.
Občianske združenie pomáhalo rodinám, prekonať nepriaznivú ekonomickú situáciu sociálnou výpomocou vo výške 4 660 eur. Pre spríjemnenie voľných chvíľ, regeneráciu zdravia a oddych zakúpilo pre pozostalé rodiny 54 poukazov na 3-dňový pobyt s plnou penziou a s využitím služieb relax centra v rekreačnom stredisku Repiská v Nízkych Tatrách, v celkovej výške 13 770 eur.

ROK 2009
16. decembra 2009 predstavitelia Občianskeho združenia Na pomoc sirotám a vdovám rozdelili v Handlovej dvadsiatim pozostalým rodinám finančnú čiastku 52 000 eur. Symbolický šek na 2 600 eur odovzdal každej rodine čestný predseda združenia Vladimír Jánoš. Finančné prostriedky boli rodinám poukázané na bankový účet.
V posledný augustový víkend zorganizovalo pre rodiny pozostalých po banskom nešťastí v Handlovej predĺžený relaxačný pobyt smerujúci k harmonizácii tela a duše v zariadení Hornonitrianskych baní Prievidza - hoteli Repiská v Demänovskej Doline v Nízkych Tatrách. Psychologické poradenstvo, možnosti relaxácie, oddychu a bohatý program využilo 35 rodinných príslušníkov.